Facetten

Facetten van de kunst verbindt regionale kunstenaars met elkaar en met hum omgeving. De stichting is opgericht in 2002 in Amsterdam Noord, met als doel plaatselijke kunstenaars en musici in het licht te zetten. De daar uit voortvloeiende kunstprojecten zijn avontuurlijk en informeel, en brengen professionele en amateur kunstmakers en publiek samen.

Onze producten:

Onze missie blijft het scheppen van nieuwe ontmoetingen tussen kunstenaars en publiek. Van regio Amsterdam Noord zijn wij doorgegroeid naar Zaandam, met uitstapjes daarbuiten. De nadruk bij de projecten blijft op lokale verbinding en kleinschalige uitvoeringen waarbij het publiek contact heeft met musici en kunstenaars. In de komende jaren werken drie generaties samen in Facetten projecten, ervaren kunstenaars naast beginnende professionals, vaak als begeleiders van jonge muziek- en kunstleerlingen.